Real Estate Development

Pozrite si spôsoby a možnosti investovania do developérskych Real Estate projektov v Cisarius

V spoločnosti Cisarius v spolupráci s jej dcérskymi spoločnosťami pre rozvoj vám prinášame exkluzívnu príležitosť spolupodieľať sa na projektoch vo svete nehnuteľností. Ako konzervatívny správca peňazí sme vždy dávali prednosť zabezpečeniu finančných zdrojov našich klientov skutočnými aktívami, čím preukazujeme náš záväzok voči stabilite a spoľahlivosti. Pevne veríme, že investovanie do hmotných aktív, často označovaných ako reálny majetok, je prirodzenou cestou k dlhodobej prosperite.

Realitné projekty

V súčasnosti spolupracujeme s viac ako 40 spoločnosťami, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do výstavby nehnuteľností a projektov na Slovensku, čo nám tiež rozširuje prístup k približne 200 projektom v oblasti nehnuteľností, ktoré nie sú verejne dostupné. Po dôkladnom rozhodovaní, rozsiahlych komunikáciách vám v blízkej budúcnosti budeme schopný predstaviť dva projekty, ktoré sme sa rozhodli ako spoločnosť realizovať.

Čítať viac

Investovanie do projektov nehnuteľností nikdy nebolo viac prístupné alebo lukratívne, ako formou kolektívneho investovania a možnosti spolupodieľania sa na zisku z projektu. Ponúkame našim váženým klientom príležitosť zúčastniť sa na výnosoch z našich starostlivo vybraných projektov. Naše možnosti spolupráce sú rôznorodé, od zabezpečených dlhopisov, pri ktorých emitent drží zábezpeku na projekte, až po zmenkový program zabezpečený nehnuteľnosťou pre investorov, ktorí uprednostňujú flexibilnú likviditu innvestície. Pre menších investorov, ktorí hľadajú stabilitu a fixné výnosy, môžu byť dlhopisy ideálnou voľbou. Našim cieľom je dosiahnuť výnos presahujúci 7% s dobou splatnosti 3 roky, čím zabezpečujeme atraktívne a spoľahlivé výnosy z vašich investícií.

Okrem našich štandardných investičných možností ponúkame aj možnosť spolupráce na projekte v objeme investovanej sumy nad 500 000 € našim exkluzívnym klientom. V tomto modeli je spoločnosť ochotná poskytnúť percentuálny podiel jednotlivého projektu ako ďalší stupeň zabezpečenia a zhodnotenia kapitálu.

V spoločnosti Cisarius a.s. je bezpečnosť vašich investícií na prvom mieste. Starostlivo zabezpečujeme, aby veľkosť investovanej sumy v kombinácii s finančnými zdrojmi z banky nikdy nepresiahla nestrannú hodnotu stanovenú nezávislým expertným odhadcom. Naším dôkladným procesom garantujeme, že predajná cena v čase dokončenia bude schopná pokryť akékoľvek vonkajšie prevádzkové riziká spojené s projektom, čím zabezpečujeme bezpečnosť investícií našich klientov.

Vlastné projekty

Momentálne sústredíme naše úsilie na výstavbu približne 550 exkluzívnych rodinných domov v blízkosti hlavného mesta Bratislavy. Tieto domy budú vybavené modernými a prepracovanými ekologickými prvkami, dokonale spájajúc luxusné bývanie s environmentálnou udržateľnosťou. Dokončenie prvej fázy a vyplatenie počiatočných výnosov sa predpokladá do 3 rokov, pričom celý projekt by mal byť dokončený do 5-8 rokov, v závislosti od predaja jednotlivých pozemkov, ako aj celkovej situácie na realitnom trhu.

Pridajte sa k nám na tejto ceste k finančnej prosperite a presvedčte sa o skutočnom potenciáli investovania do nehnuteľností. Či ste skúsený investor alebo nováčik, ktorý hľadá bezpečné a výhodné príležitosti, Cisarius a.s. je vaším spoľahlivým partnerom vo svete zabezpečených investícií.

Projekty v spolupráci

Pripravujeme investičnú príležitosti výstavby bytov v okolí Bratislavy

Vitajte v našom pripravovanom projekte, kde spolupracujeme so skupinou skúsených developerov nehnuteľností, aby sme vytvorili túto výnimočnú investičnú príležitosť. Táto spolupráca má za cieľ mimo iného poskytnúť príležitosť spolupodieľať sa na výnose aj menších investorov, ktorí hľadajú zabezpečené investície na trhu s nehnuteľnosťami.

Kontaktujte nás a získajte viac informácií, aby ste mohli začať svoju cestu investovania do nehnuteľností prostredníctvom našich projektov. Nechajte svoje peniaze pracovať za vás a dovoľte nám, vám pomôcť dosiahnuť vaše finančné ciele!

Zelené Energie

Aktuálna téma a investičný trend

Zelená energia sa stala zaujímavou témou vo svetových diskusiách, zaujímavou pre svoj potenciál oživiť a obnoviť našu drahocennú planétu,čo naznačuje globálny posun smerom k udržateľnejšej a ekologicky zodpovednej budúcnosti. Pre developera v odvetví zelenej energie je dôležité uznať nepopierateľný globálny trend investovania do obnoviteľných zdrojov energie.

Čítať viac

Konzervatívna správa financií znamená predovšetkým zabezpečenie investícií a pochopenie rizikovej tolerancie klienta. Veríme, že niesť zbytočné riziko pre našich klientov jednoducho nie je príjemné. Preto sa snažíme buď prevziať riziká na seba alebo poskytnúť našim klientom jasné a komplexné informácie o ich investičných možnostiach, aby tak mohli robiť správne rozhodnutia.

Ako spoločnosť si zakladáme na našej konzervatívnej investičnej stratégii. Nie sme hazardéri. Našim cieľom je chrániť vaše investície a dávať prednosť vašej schopnosti zvládať riziko, aj keď to znamená mierne obmedzenie výnosov. Ide o hľadanie správnej rovnováhy. Podľa investičného trojuholníka – výnosy, riziko a likvidita – vyššie výnosy často idú ruka v ruke s vyšším rizikom. Ale v dnešnom svete by prevziať príliš veľké riziko nemuselo byť veľmi atraktívne. A tu sme Vám plne k dispozícií, aby ste boli plne informovaný o všetkých možnostiach, nedávame priestor neistote.

Jedným zo spôsobov, ako definujeme konzervatívne správanie financií, je zabezpečenie investícií reálnymi aktívami. Často viažeme naše investície k zmluvám o záložnom práve, ako sú cenné pozemkové držby. Áno, hodnota aktív, ktoré zabezpečujeme, je často vyššia ako požadované investície. Tým sa odlišujeme od iných finančných skupín, ktoré buď túto možnosť neposkytujú, alebo nemôžu vzhľadom na svoje finančné modely. Prevzímame plné investičné riziko tým, že na základe našich investorov získavame podnikové akcie a výnimočné pozemky. Ako akciová spoločnosť zaručujeme bezpečnosť vašich prostriedkov tým, že bránime akejkoľvek zlému hospodáreniu alebo manipulácii. Môžete mať istotu, že transparentnosť je kľúčová v našom fungovaní a zabezpečujeme, že investori môžu vždy preskúmať pohyb finančných prostriedkov na našej centrále.

V spoločnosti Cisarius definujeme konzervatívnu správu financií tiež tým, že zabezpečujeme investície reálnymi aktívami. Ideme za hranice bežného, aby sme zabezpečili, že investície našich klientov sú podporené hmatateľnými záložnými dohodami na pozemky, čím pre vás pridávame ďalšiu vrstvu ochrany. Tento prístup nás odlišuje, ako menšiu finančnú skupinu, od iných finančných skupín, ktoré tento druh možnosti buď neponúkajú, alebo sú nedostupné kvôli modelu financovania projektu. Prevzatím celkového investičného rizika prostredníctvom vlastnenia obchodných podielov a cenných pozemkov chránime vaše záujmy a neposkytujeme priestor na akékoľvek zlé hospodárenie, alebo manipulácie vašimi ťažko zarobenými prostriedkami.

Ako akciová spoločnosť náš záväzok k transparentnosti je neochvejný. Náš záväzok k transparentnosti znamená tiež, že investori môžu vždy preskúmať pohyb finančných prostriedkov na našej centrále. Tým tiež zabezpečujeme maximálnu ochranu finančných prostriedkov a že vaše prostriedky sú vždy spracované s maximálnou integritou. Udržiavame prísne smernice, zabezpečujúc, že finančné prostriedky klienta nikdy neprekračujú 20 % hodnoty projektu podľa nášho modelu financovania projektov. Okrem toho vždy dbáme o to, aby celkové bremeno úveru sa udržovalo ďaleko pod skutočnou predajnou cenou v čase financovania.

Malé realitné projekty

Financovanie menších develeperov

V spoločnosti Cisarius si uvedomujeme obrovský potenciál pri financovaní projektov menších developerov na dnešnom trhu s podielovými investíciami. Tento strategický prístup nám umožňuje rozšíriť náš investičný horizont a poskytovať ideálne prostredie pre brilantné nápady na ich realizáciu.

Vykonávame komplexnú a precíznu analýzu na identifikáciu životaschopných projektov, a po dokončení nášho náročného hodnotiaceho procesu, vstupujeme do partnerstiev s týmito ambicióznymi developermi. Táto spolupráca nám umožňuje využiť naše skúsenosti pri stanovení štruktúre financovania a nastavení požadovaného výnosu z investícií.

Táto pozornosť na financovanie aj menších realitných projektov ohraničuje rozsah investície zvyčajne do výšky 500 tisíc eur. V prípadoch, kedy spoločnosti chýba potrebná kreditná spôsobilosť pre zabezpečené financovanie, prichádza Cisarius ako cenný investor a partner. Náš skúsený tím operačných manažérov, ktorí pôsobia ako konzultanti a oddaní vykonávatelia projektov, zabezpečujú dôkladne preskúmanie všetkých potrebných informácií pred záverečnými investičnými rozhodnutiami.

Kľúčovou podmienkou pre takéto financovanie je založenie hmotných aktív s hodnotou vyššou než poskytnuté finančné prostriedky. Táto kľúčová podmienka efektívne zmierňuje riziko investície, zabezpečujúc kontrolu nad projektmi. Dôležité je poznamenať, že životaschopnosť týchto projektov sa zvyčajne odhaduje a je obmedzená na 2-ročný horizont návratnosti z investície.

V Cisarius sme sa rozhodli podporovať menších developerov, ako neoddeliteľnú súčasť našej investičnej stratégie, využívajúc všetky dostupné zdroje a potrebnú odbornosť na dosiahnutie bezproblémového chodu investície v jednotlivých projektoch.

Kontaktujte nás pre viac informácii