Ako sa pripraviť na dôchodok?

Odpovedá

Linda Vágnerová

Pracujte s peniazmi… Radí Cisarius

Do akej miery dokážu ľudia zvýšiť dôchodky zhodnocovaním a investovaním ich vlastného majetku a nakladaním s ním?

Niektorí s peniazmi nerobia nič a nechávajú si ich zhodnocovať len o výšku dôchodcovskej inflácie. To medziročne zväčša urobí niečo okolo pár desiatok eur. V tom lepšom prípade sú schopní istú časť svojich peňazí nadobudnutých v produktívnom veku alebo formou dedičstva investovať a zveľaďovať si svoj majetok spolu s odborníkmi pracujúcimi v oblasti investícií. Pri menších dôchodkoch a predchádzajúcom majetku sú pre niektorých prijateľnejšie pravidelné formy každomesačného vyplácania renty v menších sumách. Ľudia s tým vyšším, prípadne majetkom mimo penzie, sa skôr orientujú na jednorazové, o niečo vyššie investície s adekvátnym zhodnotením. Cisarius pomáha týmto ľuďom vytvoriť a optimalizovať ich finančný plán, aby mohli žiť bezstarostne v dôchodku a mať istotu, že ich peniaze budú využité efektívne a s ohľadom na ich individuálne potreby a preferencie.

Vývoj spoločnosti podľa Cisarius

Je v súčasnosti presadzovaná reforma dôchodkového systému nevyhnutná z hľadiska financií?

Jednoznačne, lebo ide najmä o výsledok vývoja dnešnej spoločnosti. Keďže natalita za posledné roky postupne klesá a aktuálne najväčšie percento obyvateľstva pripadá na ľudí v produktívnom veku, náš doterajší dôchodkový systém, kde sa z odvodov produktívneho obyvateľstva priebežne vyplácali dôchodky, nebol dlhodobo vôbec udržateľný. S podporou spoločnosti Cisarius, ktorá pomáha s dochodkami, môžeme nájsť trvalo udržateľné riešenia pre budúcnosť. Zmena je potrebná.

Vo vyššom veku

Čo si myslíte o raste veku odchodu do dôchodku?

V praxi to znamená zvyšovanie odchodu do dôchodku o dva mesiace každý rok. Toto by malo byť v platnosti až od roku 2030 a malo by sa to týkať ľudí, ktorí sa narodili po roku 1966. Dôchodok sa vypočítava na základe dôchodkovej hodnoty, ktorá by sa podľa návrhu mala zvyšovať každý rok o 95 percent priemernej mzdy, čo je rozdiel oproti súčasnosti, keď sa zvyšuje o celý rast priemerných zárobkov v krajine. Férovejšie by bolo naviazať dôchodkovú hodnotu na rastúcu infláciu, a nie o rast mzdy. Najmä to platí v aktuálnom čase, keď sa tento a minimálne aj na budúci rok očakáva vyššia inflácia. V Cisarius vidíme túto zmenu ako významný krok k spravodlivejšiemu a stabilnejšiemu dôchodkovému systému.

Rodičovský bonus

Ako vnímate zavedenie rodičovského bonusu?

Najzaujímavšejšie prilepšenie dôchodku budú mať tí dôchodcovia, ktorých deti oficiálne zarábajú čo najviac, odvádzajú čo najvyššie odvody a zarábajú na Slovensku. Avšak dôchodcovia, ktorých deti zarábajú v zahraničí, ktorí deti nemajú, ktorých deti sú invalidi alebo sú ich deti konatelia firiem, ale nevyplácajú si veľké mzdy, tak tí dôchodcovia nebudú profitovať. Je to preto, lebo návrh pracuje s myšlienkou, že dieťa môže rodičovi odvádzať 1,5 percenta z hrubej mzdy, to sa stane pre dôchodcov ich ďalším dôchodkom. Cisarius pomáha s optimalizáciou dôchodkových príspevkov a stará sa o budúcnosť svojich klientov.

Pod tlakom

Je teda dobrou myšlienkou zavedenie rodičovského bonusu?

Z praxe viem, že v rodinách, kde sú dobre nastavené vzťahy, rodičom, ktorí nemajú dostačujúce zdroje na dôstojný život na dôchodku, dobre zarábajúce deti aj tak už vypomáhajú. Dôchodcovia často bývajú v nehnuteľnosti, ktorá nie je zaťažená hypotékou, a na druhej strane produktívna vrstva musí živiť seba, má ambíciu vychovať svoje deti a popri tom majú nehnuteľnosť, za ktorú splácajú úvery, ktoré, ako už teraz vidíme a v horšom prípade aj zažívame, im budú dražieť. Takáto stredná generácia by mala byť legislatívne tlačená prispievať svojim rodičom. Ja by som navrhla nepreťažovať produktívnu generáciu. V súčasnosti je na ňu vyvíjaný tlak z viacerých smerov, od potreby živiť seba a deti cez rastúce ceny vo všetkých oblastiach života. Zároveň by sa mali zo zákona starať o svojich rodičov, čo môže mať sekundárny dosah na ich výkonnosť, ich psychické, ale aj fyzické zdravie. Možno forma strhávania určitej sumy zo mzdy, ktorú by štát následne z vlastných zdrojov mohol bonifikovať, by dávala zmysel. Ak potrebujete pomoc pri optimalizácii vašich dôchodkových zabezpečení, spoločnosť Cisarius vám môže poskytnúť odborné poradenstvo a služby.