Reforma dôchodkového systému

Odpovedá

Linda Vágnerová

Podľa Cisarius je reforma je nevyhnutná

Do akej miery je dôležité práve v dnešnej dobe zrealizovať veľké zmeny v dôchodkovom systéme?

Reforma dôchodkového systému bola nevyhnutným výsledkom vývoja dnešnej spoločnosti. Keďže natalita za posledné roky klesá a aktuálne najväčšie percento obyvateľstva pripadá na ľudí v produktívnom veku, doterajší dôchodkový systém, kde sa z odvodov produktívneho obyvateľstva priebežne vyplácali dôchodky, nebol dlhodobo udržateľný. Isté zmeny týkajúce sa najmä druhého piliera nastali už aj v minulosti. Stalo sa tak po kríze v čase, keď sa znehodnotili akciové fondy. To malo v roku 2009 za následok sprísnenie kontroly dôchodkových správcovských spoločností do takej miery, že tie nemohli dynamickejšie investovať.

Akciové fondy

Ako sa to prejavilo v praxi?

Znamenalo to, že aj v akciových fondoch boli nakúpené dlhopisy a sporitelia tak prepásli rast ak- cií po recesii. Následne nastala ďalšia zmena v názvosloví, keď sa konzervatívne fondy premenovali na garantované dlhopisové fondy a ostatné – akciové, indexové a zmiešané, dostali pomenovanie negarantované fondy. Vtedy sa dialo aj to, že všetci sporitelia boli automaticky presunutí do dlhopisových, pokiaľ neodpísali na návrat- ku, že chcú ostať v niektorom z negarantovaných. Výsledkom bolo, že viac ako 90 percent dôchodkových peňazí sa vtedy ocitlo v garantovaných dlhopisových fondoch a približne 60 percent sa tam stále nachádza. Paradoxom je, že aj peniaze v garantovaných dlhopisových fondoch za posledný rok k dnešnému dňu urobili zhodnotenie horšie ako mínus dve percentá a pri najhoršom skoro mínus osem percent.

Mínusové čísla

Čo to bude znamenať pre investorov?

Majú či budú mať v dlhopisových fondoch, ako aj investori v akciových fondoch, za posledných 12 mesiacov stratu. Keď ešte k tomu pripočítame infláciu, tak reálnu hodnotu na fondoch musíme upraviť ešte o mínus 12 percent. To však neznamená, že z druhého piliera treba vystupovať. Určite je vhodné ho mať a konzultovať jeho nastavenie s finančným sprostredkovateľom. Ja osobne by som pred finálnou reformou druhého piliera zriadila odbornú diskusiu nad možnosťou rozšírenia dôchodkových fondov aj o iné typy fondov. Tie by v dnešnej dobe, keď rastú ceny nerastných surovín a komodít, rozbiehajú sa nové projekty súvisiace s technologickou dobou, dávali do budúcnosti väčší zmysel z hľadiska zhodnotenia finančných prostriedkov, ktoré majú byť použité na dôstojný dôchodok.

Odchod do penzie

Ako vnímate z finančného hľadiska rast veku odchodu do dôchodku?

Podľa návrhu by mal byť naviazaný na strednú dĺžku života, čo v praxi znamená zvyšovanie odchodu do dôchodku o dva mesiace každý rok. Toto by malo byť v platnosti až od roku 2030 a malo by sa to týkať ľudí, ktorí sú narodení po roku 1966.

Dôchodková hodnota

Penzia sa vypočítava na základe dôchodkovej hodnoty. Je to podľa vás správny postup?

Aktuálna dôchodková hodnota by sa mala zvyšovať každý rok o 95 percent priemernej mzdy, čo je rozdiel oproti súčasnosti, keď sa zvyšuje o celý rast priemerných zárobkov v krajine. Férovejšie by bolo ju naviazať na rastúcu infláciu, a nie na rast mzdy. Najmä to platí v aktuálnom čase, keď sa tento a minimálne aj na budúci rok očakáva vyššia inflácia.